Čipkárska cesta

Posted by Katarína Buranová on 19 mája, 2012

Pri príležitosti inštalácie výstavy Strom v Liptovskom Mikuláši, ktorá zaujala Liptáčky, vznikol nápad na zmapovanie čipkárok na Slovensku. Stretli sa tam rôzne názory na to, ako spojiť čipkárky na Slovensku, a to od zhromaždenia najväčšieho počtu čipkárok na jednom mieste až po nápad vtedajšej vedúcej klubu Márie Hnidkovej, že čipka by mala putovať z klubu do klubu, a každý klub by prispel svojou tvorivosťou. Táto idea bola s konečnou platnosťou spracovaná do pravidiel projektu Čipkárska cesta. Autorom pravidiel sa stalo Liptovské múzeum v Ružomberku a Národopisné múzeum Liptovský Mikuláš. Projekt Čipkárska cesta začal svoju púť 10. augusta 2008 v Liptovskom Mikuláši. Žilinské čipkárky vytvorili „cestu“ úctyhodne dlhú, a to 257 cm a podieľalo sa na nej 16 členiek klubu. O rok neskoršie sa predstavila Cesta v Pribyline. Je to ojedinelé čipkárske dielo nielen na Slovensku a v Európe, ale snáď na celom svete. Artefakt bol zapísaný do Guinessovej knihy rekordov.

19. 5. 2012