Žilinské čipkárky zaujali… v českom Vamberku na XIII. Medzinárodnom stretnutí čipkárok

Posted by Katarína Buranová on 15 septembra, 2012

Po prvýkrát sa v tomto roku prezentoval v českom Vamberku na XIII. Medzinárodnom stretnutí čipkárok aj žilinský klub paličkovanej čipky Gracia, ktorý od 1. septembra t.r. bude už 14. rok pokračovať v svojej činnosti pod strechami Makovického domu, sídla Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Aj napriek pôvodným obavám či obstojí v porovnaní s medzinárodnou úrovňou jej účastníčky odchádzali z podujatia s dobrými pocitmi, uvedomujúc si svoje klady a zápory.

Spomedzi mnohých účastníkov stretnutia (z Anglicka, Čiech a Moravy, Dánska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ruska, Slovenska a Ukrajiny) zaujali širokú laickú i odbornú verejnosť. Bola to vynikajúca konfrontácia žilinských čipkárok, alebo lepšie povedané slovenských čipkárok s európskou čipkou. Len na spresnenie, slovenskú čipku prezentovali dva kluby (z Novej Dubnice a zo Žiliny) a tri samostatné slovenské vystavovateľky. (Ak som niekoho vynechala, tak mi to prosím, prepáčte.)

Žilinský klub paličkovanej čipky sa na festivale predstavil najmä artefaktmi vlastnej odevnej čipky, autorskou obrazovou a úžitkovou čipkou. Práce K. Búranovej a L. Pekarikovej zaujali najmä majstrovským technickým prevedením a originalitou.

Záverom si dovolím urobiť jedno konštatovanie, ktoré korešponduje s názormi aj iných slovenských vystavovateľov, a to, že česká čipka vďaka profesionálnemu, odbornému záujmu dosahuje vysokú umelecko-technickú úroveň. Naša slovenská čipka žije predovšetkým vďaka entuziazmu a klubovej amatérskej činnosti. Je to vždy viac, ako nič. Veď slovenská regionálna čipka (čo do počtu) nemá v európskom kontexte obdoby. Bola by veľká škoda a nenapraviteľná chyba, keby sa na túto náročnú, ale krásnu techniku zabudlo.

Nezostáva nám nič iné (okrem šikovných rúk) len veriť, že KPČ Gracia pôjde aj do ďalších rokov svojej činnosti s dobre nastavenými kritériami na umeleckú hodnotu a kvalitu, a že vďaka aj jeho činnosti bude pozitívne ovplyvnená celková úroveň súčasnej modernej čipky na Slovensku. Zároveň vyjadrujem poďakovanie vedeniu Krajského kultúrneho strediska za materiálnu pomoc a dobré podmienky pre našu tvorivú činnosť.

 

Text H. Janotová, foto K. Búranová

Galéria z akcie

no images were found