Okouzlení krajkou

Posted by Katarína Buranová on 4 decembra, 2012

Okouzlení krajkou - Kroměříž 2012

Pozvánka na vernisáž - Katarína Búranová

Táto výstava je realizovaná v rámci projektu    Knihovníci pre ľudí – od učenia k poznaniu.

Tento miniprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. „SPOLOČNE BEZ HRANÍC“.

Moje veľké poďakovanie patrí Krajskej Knižnici v Žiline, ktorá mi dala možnosť byť účastníčkou tohto projektu a predstaviť moje práce vytvorené paličkovanou čipkou v Knihovně mesta Kroměříž.

Katarína Búranová

Galéria z akcie

Kroměříž