Archive for marec, 2013

thumbnail

Čas Veľkonočný

Náš klub tradične už po niekoľko rokov sa svojimi prácami zúčastňuje na výstavkách tematicky zameraných na vianočné a veľkonočné sviatky, ktoré organizuje regionálne kultúrne stredisko. Aj tohto roku sme prispeli niekoľkými drobnými prácami na výstavku Čas veľkonočný. Potešte si svoje oči a ak máte čas príďte sa na výstavku v Makovickom dome ešte pred veľkonočnými sviatkami pozrieť. Ste […]

thumbnail

Zo života klubu

Už niekoľko rokov po sebe sa členky KPČ Gracia stretávajú jedenkrát do mesiaca na tvorivých dielňach. Spravidla to býva v tom týždni, kedy máme klubové stretnutie. A klubové stretnutia bývajú pravidelne druhý utorok v mesiaci, t.j. v tom týždni keď máme klub bývajú od rána od 8. 00 do 12.00 aj tvorivé dielne. Obsahovou náplňou sa tvorivé dielne […]