Čipkované radosti 2013 – Bytové doplnky

Posted by Katarína Buranová on 20 júna, 2013

14. ročník existencie a práce Klubu paličkovanej čipky Gracia sa niesol v znamení  využívania pôdicových väzieb. Dôkazom toho, že si čipkárky osvojili aj tieto menej využívané väzby, sú ich práce, vrátane spoločného dielka – závesu. Na spoločnom závese pracovalo 17 čipkárok. Úlohou každej čipkárky bolo vytvoriť minimálne dva štvorce, do ktorých každá „vloží“ svoj motív. Z vlastnej iniciatívy, niektoré urobili viac štvorčekov a tak sa podarilo vytvoriť relatívne veľký a farebne zladený záves. Tak ako je každý štvorček iný, rôzne sú aj čipkárky, ale spoločným úsilím a vnímaním krásy dokážu pracovať na sebe a zároveň dvíhajú estetickú úroveň všetkých. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 30. 5. 2013 a výstava v Makovickom dome potrvá do 20. 6. 2013.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zahraničným a aj domácim návštevníčkam a návštevníkom výstavy, ktorí svojou hojnou účasťou podporili naše umelecko-kreatívne snaženia.

Helena Janotová

Galéria z akcie

Bytové doplnky 2013