Vyhodnotenie činnosti Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KKS v Žiline za obdobie 2012 / 2013 (14. ročník)

Posted by Katarína Buranová on 16 septembra, 2013

         Hodnotené obdobie september 2012 – jún 2013 (14. ročník) sa niesol v znamení zdokonaľovania sa v zhotovovaní pôdicových väzieb, ktorému bolo venovaných 8 tvorivých dielní. Tematicky sa rozhodli členky klubu venovať v hodnotenom období bytovým doplnkom. Výsledky celoročného snaženia sa premenili do prác, ktoré sa stali predmetom spoločnej výstavy Čipkované radosti s podtitulom Bytové doplnky. Spoločnou prácou Záves sa prezentovali aktívne čipkárky klubu: Buková D., Búranová K., Furguláková M., Hnidková M., Janíková J., Janotová H., Jantáková M., Kmeťová B., Krčmáriková A., Matejíková J.,  Ondíková E., Pekaríková L., Podmanická A., Rástočná A., Rendeková A., Stráska J., Tabačková Z.. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 30. 5. 2013 a potrvala do 20. 6. 2013.

Okrem tejto výstavy sa svojimi prácami prezentovali členky klubu na výstavách usporiadaných pri príležitosti sviatkov Veľkej noci a Vianoc v Makovickom dome.

V individuálnom poriadku vystavovali dve čipkárky: Rendeková A. s názvom Jemné ako z pavučinky (7. 11. – 20. 11. 2012) v Považskej Bystrici a Búranová K. na výstave  Okouzlení krajkou v Kroměříži v ČR (v rámci cezhraničného projektu).

Na spoločnej výstave Jubilanti jubilujú sa prezentovali členky klubu, ktoré v minulom kalendárnom roku oslávili svoje okrúhle výročia: Búranová K., Hnidková M., Krčmáriková A., Lenárová A., Pekaríková L., Príkopová M., Rendeková A.. Výstava bola spojená s jubilujúcimi výtvarníkmi.

10. jubilejnej výstavy Betlehemov v Hodoníne (18. 11. – 2. 12. 2012) sa zúčastnili svojimi prácami Hnidková M. a Janotová H.

Celoslovenskú výstavu zameranú na špaňodolinskú čipku v Banskej Bystrici svojimi artefaktmi podporili: Hnidková M., Ondíková E. a Lenárová A..

V čase prázdnin sa na prelome mesiacov jún/júl 2012 zúčastnili kurzu hontianskej čipky priamo v regióne Hontu D. Buková a A. Krčmáriková.

Na kurzoch liptovskej čipky sa zúčastnili v skanzene Pribilina: Búranová K., Janotová H., Ondíková E., Pekaríková L. (august 2012). Na tomto medzinárodnom stretnutí čipkárok dostali žilinské čipkárky diplom za kvalitnú spoluprácu s Liptovským múzeom v L. Mikuláši.

Búranová K. a Pekaríková L.  sa prezentovali na čipkárskej výstave v dňoch 12. – 14. 10. 2012 v Novej Dubnici. a taktiež na tradičných Krajkárskych trhoch vo Valašskom Měziříči.

Pozitívne hodnotíme aj účasť prác našich členiek Búranovej K. a Pekaríkovej L. na výstave v Dome remesiel a umeleckého majstrovstva v Marseille (Francúzsko) s názvom La culture populaire de la Slovaque tradition et modernite (Tradičná a moderná ľudová kultúra na Slovensku), ktorá sa konala v spojitosti s vyhlásením európskeho mesta roka 2013 Košíc.

Záverom tohto ročníka konštatujem, že aktívne členky pristupujú k podujatiam a stretávaniam zodpovedne a že z roka na rok pomaly rastie aj kvalita ich prác.

 

Vyhodnotenie vypracovala a predložila na schválenie členkám klubu dňa 14. 6. 2013 vedúca KPČ Gracia H. Janotová.