Textilná tvorba 2013 (17.9-28.10.2013)

Posted by Katarína Buranová on 15 októbra, 2013

Aj tento rok sme sa aktívne zúčastnili na 5. celoslovenskej súťažnej výstave neprofesionálnej textilnej tvorby pod strohým názvom Textilná tvorba 2013. Podujatie pravidelne organizuje Pohronské osvetové v Žiari nad Hronom za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Súťažné exponáty, ktoré prešli odbornou porotou sú následne vystavené v SBM – Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Prezentovať svoju činnosť využilo 72 autorov s 250 prácami. Odborná porota odporučila vystaviť 221 prác od všetkých zúčastnených autorov. Tohto celoslovenského podujatia sa úspešne zúčastňujú členky klubu pravidelne už niekoľko ročníkov. Tento ročník bol mimoriadne úrodný na ocenenia. Zo šiestich zúčastnených (K Búranová, M. Hnidková, H. Janotová, L. Pekaríková, A. Rástočná,  J. Volfová) tri členky získali čestné uznanie a jedna 1. miesto.

V skupine B – Úžitkové predmety získala čestné uznanie M. Hnidková za Prestieranie I. – III. a členky Klubu Gracia pri KKS Žilina za spoločnú prácu Bytový záves.          V skupine Dekoratívne predmety najcennejšie 1. miesto získala L. Pekaríková za obrázky na motívy rozprávok – Z rozprávky do rozprávky.

            V skupine Šperk získali čestné uznanie K. Búranová za Šoporniansku súpravu a J. Volfová za Náhrdelník I.-V.

            Oceneným členkám – víťazkám súťaže blahoželám a prajem aj všetkým ostatným zúčastneným, t. j. celému klubu veľa tvorivej inšpirácie a radosti, ktoré prináša práca s paličkami.

H. Janotová