Dni majstrov ÚĽUV 6. – 7.septembra 2014

Posted by martin on september 13th, 2014
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone

Na Radničnom námestí v Bratislave v rámci Dni majstrov sa stretli čipkárky zo Slovenska. Na tejto akcii sa zúčastnil aj náš klub paličkovanej čipky GRACIA pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. Predstavili sme farebné prestierania s farebnou čipôčkou na motívy zo Španiej Doliny, ktoré sa veľmi páčili. Tento rok sme dostali dosť veľký priestor, takže sme sa mohli rozložiť na dosť veľkej ploche.
Za klub boli v Bratislave Lýdka Pekariková a Katka Búranová.

Dni majstrov ULUV 2014

Galéria z akcie