Textilná tvorba 2015

Posted by martin on december 21st, 2015
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone

Textilná tvorba 2015

6.celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby

Táto súťaž sa koná každé dva roky. Aj tento rok sa zúčastnili naše členky klubu tejto súťaže svojimi prácami. Boli sme úspešne a získali viaceré ocenenia.

  • Cena riaditeľky POS Žiar nad Hronom za kolekciu pozdravov -získala Lýdia Pekaríková
  • 1. cena – kategória Šperk – odevný doplnok, Katarína Búranová za „Modrý náhrdelník“
  • 2. cena – kategória Dekoratívne predmety, Mária Hnidková za prácu „Pozdrav z Modry“

Do súťaže zaslali svoje práce aj Jela Matejíková a Milka Ondíková a tak obohatili rôznorodosť celej výstavy.

Galéria z akcie