Archive for marec, 2016

thumbnail

Kurz čipky zo Španej Doliny: 11. – 13.marec 2016

Čipkárky z celého Slovenska sa zišli v Novej Dubnici na tvorivých dielňach, kde nás do tajov španiodolinskej čipky zasväcovali lektorky Alžbeta Mrázová, Anna Waldekerová, Helena Drestová. Bolo to veľmi príjemné a vynikajúco zorganizované stretnutie. Veľa sme sa naučili a bolo o nás vynikajúco postarané za čo vďačíme všetkým členkám klubu paličkovanej čipky z Novej Dubnice […]