Pozvánky

thumbnail

Tajomstvá liptovskej čipky

autorky Mária Čobrdová, Marta Hauserová a kolektív. Venovanie : Kniha je venovaná slovenskému národu, aby si pripomenul, aké poklady nám zanechali naši predkovia, ako aj tým, ktorí sa o ich zachovanie usilujú. Všetkým, ktorí obdivujú paličkovanú čipku, aby sa na toto úžasné dedičstvo nezabudlo. (úryvok z knihy) Galéria z akcie

thumbnail

Čipka, drôt, fotografia

Srdečne Vás pozývame na autorskú výstavu, ktorá je nainštalovaná v čajovni knihkupectva  Artfórum na Bottovej ul. v Žiline.          

thumbnail

Čipkované Pêle-Mêle

Srdečne Vás pozývame na výstavu.   Čipkárky Gracia   Galéria z akcie  

thumbnail

Okouzlení krajkou

Táto výstava je realizovaná v rámci projektu    Knihovníci pre ľudí – od učenia k poznaniu. Tento miniprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. „SPOLOČNE BEZ HRANÍC“. Moje veľké poďakovanie patrí Krajskej Knižnici v Žiline, ktorá mi dala možnosť byť účastníčkou tohto projektu a predstaviť moje práce vytvorené paličkovanou čipkou v Knihovně mesta Kroměříž. […]

thumbnail

Krása do čipky zakliata

Pozývame Vás na výstavu Špaňodolinskej čipky, ktorá sa koná v čase od 12. novembra 20120 do 27. januára 2013.   ( doplnené 11. februára ) Výstavu pod týmto názvom organizovalo Stredoslovenské múzeu v B.Bystrici a práce boli vystavené v Thurzovom dome do 27.1.2013.Venovaná  bola kráse špaňodolinských čipiek. Prezentovať sa mohol každý,  ktorý sa tejto známej […]

thumbnail

Jemné ako z pavučinky – vernisáž Aničky Rendekovej

Pozývame Vás na vernisáž výstavy Aničky Renderovej do Považskej Bystrice, ktorá sa uskutoční 7. novembra o Galéria z akcie ( doplnené 7. novembra )

thumbnail

Jubilanti jubilujú

Pozývame Vás na výstavu, ktorá sa uskutočňuje v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline od 28. septembra do 12.októbra.

thumbnail

Čipkované radosti

Pozývame Vás na výstavu, ktorá sa uskutočňuje v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline od 22. mája do 22.júna.